De islam leert ons hoe we vrede kunnen creëren in onszelf en vrede te sluiten met onze medemens ongeacht kleur, politiek of geloof.

Lees meer

 

De islam leert ons om een goede moslim te zijn, dat je van je land moet houden. Je zult onze leden van onze gemeenschap bij de stembureaus vinden, het leger dienen en werken voor ministeries. 

Lees meer

De islam stelt dat de politiek van de regering moeten los staan van de leer van de religie. Speciale voorkeur dient niet te worden gegeven aan een gelovige boven een niet-gelovige. 

Lees meer

Wij zijn de enige islamitische organisatie die geloven dat de langverwachte Messias is gekomen in de persoon van Mirza Ghulam Ahmad (a). Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1992 dat hij de Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst was voorspeld door de Heilige Profeet van de islam, Mohammad (s) en wiens komst was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten.

De gemeenschap die hij oprichtte de belichaming van de liefdadige boodschap van islam – Vrede, universeel broederschap, en onderwerping aan de Wil van God – in haar authentieke vorm. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Islam werd opgericht met Goddelijke begeleiding en met als doel om de Islamitische moreel en de spirituele waarden te verjongen.

Lees meer

Terrorisme heeft nooit een plaats in de islam gehad. We hebben terrorisme altijd veroordeeld en dit sinds het bestaan van onze gemeenschap al meer dan 120 jaar.

Lees meer

 

Ware Jihad werd alleen maar gebruikt ter zelfverdediging. Wij zijn van mening dat, vandaag de dag, de beste zelfverdediging is om de harten van je vijanden te winnen door middel van vrede en liefde.

Lees meer

Universele mensenrechten zijn fundamenteel in de islam. De rechten van de mens, zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld, ongeacht zijn geloof of ras. 

Lees meer

De wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wordt momenteel geleid door Hadhrat Mirza Masroor Ahmad. Hij is de vijfde kalief van de beloofde Messias. Hij ziet erop toe dat iedere te nemen stap in de juiste richting is, in vervulling van de missie van de Beloofde Messias. De Kalief houdt in het bijzonder in het oog dat de Islam in de gehele wereld wordt gezien en verstaan als een godsdienst van vrede. Hij heeft herhaaldelijk benadrukt dat de Islam geweld, in welke vorm en om welke reden ook, verwerpt, omdat geweld volkomen in strijd is met de Islam. Het woord “Islam” zelf betekent “vrede”. 

 

 

Lees meer

Wij zijn de Ahmadiyya Moslim Djamaat
Moslims die geloven in de Beloofde Messias,
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (vzmh)