Wij zijn de Ahmadiyya Moslim Djamaat
Moslims die geloven in de Beloofde Messias,
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (vzmh)